ambulantne opatrenia

Špecifikácia ambulantných a terénnych opatrení:

  • Náhradná rodinná starostlivosť
  • Rodičovský konflikt
  • Výchovné problémy
  • Sanácia, zanedbávanie