rodicovsky konflikt

Rodičovský konflikt

  • opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových/rozchodových situáciách – §11 ods. 2 -hodinová dotácia-55 hodín
  • odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii – § 11 ods. 3) písm. b) bod 1-hodinová dotácia-75 hodín
  • uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu – § 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine – hodinová dotácia-90 hodín

Ambulantné pracovisko: Trenčín -Zlatovce