srdcia

Výchovné problémy

  • odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch – § 11 ods. 3 písm. a), písm. b) bod 3 – hodinová dotácia-80 hodín

Ambulantné pracovisko: Trenčín -Zlatovce