sanacia a zanebdavanie

Sanácia, zanedbávanie

  • odborné metódy na  podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností – § 11 ods. 3 písm. b) bod 4 – hodinová dotácia- 56 hodín
  • odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch – § 11 ods. 3 písm. a), písm. b) bod 3 – hodinová dotácia-56 hodín
  • odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa – § 11 ods. 3 písm. b) bod 2- hodinová dotácia – 56 hodín

Ambulantné pracovisko: Trenčín -Zlatovce