O nás

Kto sme

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce vzniklo 1.januára 2019 v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pomáhame deťom a ich rodinám v náročných životných situáciách. Spolu hľadáme to najlepšie pre deti a rodičov. Vytvárame vhodné rodinné podmienky pre život dieťaťa, pre jeho rozvoj a samostatnosť. Kladieme dôraz na najlepší záujem dieťaťa, jeho práva, potreby a priania. Uplatňujeme individuálny prístup ku každej rodine a jej jednotlivým členom. Podporujeme rodinu k aktívnemu a samostatnému riešeniu problémov. Pri riešení situácie dieťaťa pracujeme s celou rodinou.