tenisky

Dieťa

Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou  na základe:

  • požiadania dieťaťa,
  • rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia.

Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou zamestnancami centra, ktorí, vykonávajú odborné činnosti v odbornom tíme poskytujú odbornú pomoc a starostlivosť v ustanovenom počte a profesijnej štruktúre v:

  • profesionálnej náhradnej rodine,
  • skupine,
  • samostatne usporiadanej skupine.