farby

Náhradná rodinná starostlivosť

  • odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa – § 11 ods. 3 písm. b) bod 2 – hodinová dotácia -80 hodín
  • odborné metódy na  podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností – § 11 ods. 3 písm. b) bod 4-hodinová dotácia -75 hodín
  • 73 ods. 6 písm. d) – opatrenia podľa § 44a ods. 1 – poskytovanie podpory, sociálneho alebo iného odborného poradenstva náhradným rodičom- hodinová dotácia- 30/R

Ambulantné pracovisko: Trenčín -Zlatovce, Nové mesto nad Váhom