Pracovný tím

Vedenie centra

Riaditeľka

Mgr. Žaneta Janišová

Kontakt: 032/6572296

email: riaditel.cdr.zlatovce@gmail.com

Vedúca ekonomicko-prevádzkoveho úseku

Ing. Beáta Mokrá

Kontakt: 032/6572301

email: ekonom.cdr.zlatovce@gmail.com

Riadenie úseku starostlivosti o dieťa

Mgr. Katarína Flórová

Kontakt: 032/6572292

email: usod.cdr.zlatovce@gmail.com

Odborný tím

Pobytové opatrenia

Psychológ,  špeciálny pedagóg, sociálny pracovník

Kontakt: 032/6572224, 032/6572226

email: ot.cdr.zlatovce@gmail.com

Ambulantné a terénne opatrenia

Psychológ,  , sociálny pracovník

Kontakt: +421 918580640

email: ambulancia.cdr.zlatovce@gmail.com

Centrum podpory profesionálnych  náhradných rodičov

Kontakt: 032/6572253

email: cppnr.cdr.zlatovce@gmail.com