Odborný tím

Psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník

Pobytové opatrenia

Kontakt:032/6572224, 032/6572226

email: usod.cdr.zlatovce@gmail.com

Ambulantné a terénne opatrenia

Kontakt:0421 918 643516

email: usod.cdr.zlatovce@gmail.com

Centrum podpory profesionálnych náhradných rodičov

Kontakt:032/6572253

email: usod.cdr.zlatovce@gmail.com