Odborný tím

Psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník

Pobytové opatrenia
Kontakt:032/6572224, 032/6572226
email: usod.cdr.zlatovce@gmail.com
Ambulantné a terénne opatrenia
Kontakt:+421 918580640
email: usod.cdr.zlatovce@gmail.com
Centrum podpory profesionálnych náhradných rodičov
Kontakt:032/6572253
email: usod.cdr.zlatovce@gmail.com