Ing. Beáta Mokrá

Vedúca ekonomicko-prevádzkoveho úseku

Kontakt: 032/6572301

email: ekonom.cdr.zlatovce@gmail.com