Mgr. Žaneta Janišová

Riaditeľka

Kontakt: 032/6572296

email: riaditel.cdr.zlatovce@gmail.com