Miesta vykonávania opatrení

  1. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce: Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
  2. Dva byty pre mladých dospelých: Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
  3. Jeden byt pre mladých dospelých: Partizánska, 914 51 Trenčianske Teplice
  4. Domácnosti profesionálnych náhradných rodičov
Rodina na dlani

Vedenie centra

Ing. Beáta Mokrá

Vedúca ekonomicko-prevádzkoveho úseku

Mgr. Katarína Flórová

Riadenie úseku starostlivosti o dieťa

Odborný tím

Psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník

kvetinka

Hodiny pre klientov

Pondelok - Piatok (12.00 – 18.00) Ambulantná forma práce Pondelok - Piatok (7.15 – 14.30) Administratíva

Návštevy po dohode

Pondelok – Piatok (7.00 – 15.30) Terénna forma práce

Naša adresa

Na dolinách 27, 911 05 Trenčín - Zlatovce

Kontaktný telefón

032/6572296, 032/6572253 0905403908